Ürünlerimiz

Akıllı İK

Uzaktan çalışırken ekibinizi yönetmek için Akıllı İK yanınızda. Kurulum gerektirmeyen uygulamamız şirketiniz için hemen kullanılabilir.


Akıllı İK uygulamasında tüm talepler ve onaylar hem bildirim hem de e-posta olarak iletilir. Böylece uzaktan da çalışsalar çalışanlarınızın bağlantısı asla kopmaz.

Tüm önemli raporlarınız anında e-postanızda.

Akıllı İK çalışanlarınızın izin haklarını otomatik hesaplar ve kalan izinlerini gösterir.

Tüm çalışanlar kendilerine atanmış formları görüntüleyebilir ve onaylayabilir.

Google Play, AppStore ve Huawei Store mağazalarında indirilebilir. Ayrıca web sayfasından da erişilebilir. Akıllı İK siz ve ekibiniz neredeyse orada.

Fidost Kredi Yönetim Modülü
Fidost Kredi Yönetim Modülü

Fidost Kredi Yönetim modülü şirketlere kredi açtığı firmaların işlemlerini rahat bir şekilde izlemelerini sağlar. Bu modülde firma izleme için alt menüler bulunmaktadır.


Firma Genel Bilgileri

Bu menü içerisinde firma mali tablosu ve vergi levhasında bulunan firma bilgileri gösterilmektedir. Firmanın unvanı, adresi, telefonu, e-posta bilgisi, sektörü, kuruluş tarihi gibi genel bilgilere bu menüden ulaşılabilmektedir.


Kredi Bilgileri

Kredi bilgileri alanında uygulama kullanıcısı firma tarafından birlikte çalıştıkları firmalara açılan kredilerin tutarı ve cari kredi bakiyesi görüntülenebilmektedir. Bu sayede birlikte çalışılan firmalara açılan kredi tutarı ve bu tutardan kullanılan kredi ile kalan kullanılabilir kredi limiti de görüntülenebilmektedir. Fidost Kredi Yönetim Modülü kullanan firmalar bu sayede satış yaptıkları şirketlere açtıkları kredi miktarı ve kalan bakiye bilgilerini eşzamanlı olarak görüntüleyebilmektedir.


Kredi Şartları

Kredi şartları menüsü Fidost Kredi Modülü kullanıcısı firmanın birlikte çalıştığı firmalara tanımladığı kredi limitlerinin kullanım şartlarının belirlediği ve gösterildiği bölümdür. Bu alanda kredinin kullanımı için hangi şartların uygulanacağına yer verilir. Böylece sistem kullanıcısı firma kullanıcı bağımsız olarak kredinin kullanım şartlarını görüntüleyebilecektir.


İzleme Bilgileri

Kredi geri ödemesinde sorun yaşanan firmaların izlendiği menüdür. Bu menüde açılan kredi ödemesinde gecikme yaşayan firmaların gecikme durumlarına ve seviyesine yer verilmektedir.


Toplam Kredi Bilgileri (Memzuç) ve İstihbarat

Kullanıcı firmanın müşterilerinin tüm kredi bilgileri ve alınan istihbarat bilgilerinin not edilebildiği ve görüntülenebildiği bir bölümdür. Buraya girilen bilgiler sayesinde müşteri hakkındaki kritik kredi ve istihbarat bilgileri tüm kullanıcı firma yetkilileri tarafından görüntülenebilmektedir.


Mali Bilgiler

Mali Bilgiler ekranında firma tarafından müşteriden alınan mali bilgilerin girişi yapılabilmektedir. Üstelik müşteriden temin edilen Gelir Vergisi Beyannamesi PDF formatında bulunması halinde bu dosyanın firma sistemine aktarımı tamamen otomatik şekilde yapılabilmektedir.


Mali Oranlar

Mali Bilgiler ekranında giriş yapılan bilgilerden hesaplanan oranlar bu ekranda gösterilmektedir. Böylece firma hakkında analiz yapılarak karar verilebilmesi sağlanmıştır.

fidost.com'a git

Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllü Yönetim Modülü

Müşterimiz için geliştirdiğimiz uygulamamızda Sivil Toplum Kuruluşlarına gönüllü olmak isteyenlerin kayıt işlemlerinin sağlanması ve etkinliklerinin yönetilmesi sağlanmıştır.
Uygulama kapsamında gönüllü adayları online olarak kayıt yaptırabiliyor ve kendileri için uygun etkinlikleri görüntüleyebiliyor. Ayrıca gönüllüler diledikleri etkinliklere kayıt yaptırabiliyor. Sivil toplum kuruluşu yetkilileri ise etkinliklere katılmak isteyen gönüllüleri listeleyebiliyor ve katılım durumlarını güncelleyebiliyor. Sivil toplum kuruluşu yetkilileri için geliştirdiğimiz yönetim panelinde ise gönüllü ve etkinliklere ilişkin istatistiki bilgilere ve ay bazında gelişimleri izlenebiliyor.